Öğr. Gör. HURİ ÖZAYDIN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. HURİ ÖZAYDIN

T: (0282) 250 3019

M hozaydin@nku.edu.tr

W hozaydin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Rektörlük
Bölüm:Rektörlük
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
Öğrenim Yılları: 2019
Tez: DOCUMENTS AUTHENTIQUES ÉCRITS DANS LES MANUELS SAISON, LE NOUVEAU TAXI ET ÉCHO (2019)
Lisans
Üniversite: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EОİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZCA ÖОRETMENLİОİ
Öğrenim Yılları: 2011
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Gelişmiş
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Okutman
2012-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı / Yabancı Dil Eğitimi
Fransızca
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TİLBE A., TOPALOĞLU Y., TURĞUT H., DİKMEN F., ÖZAYDIN H., DÜNDAR S., Akıllı Tahtanın Sözcük Öğrenimine Katkısı: Fransızca Hazırlık Sınıfı Örnekçesi, BORDER CROSSING, vol. 7, pp. 49-71, 2017.
Özgün Makale EBSCO
2. ÖZAYDIN H., Makale, Turkish Studies, 2013.
Özgün Makale EBSCO DOAJ ICAAP MLA ASOS AMIR DJS
Ulusal Projeler
1. Okullarda Kara Tahta Dönemini Sona Erdiren Akıllı Tahtanın Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Kullanımı ve Karşılaştırılması, BAP, Araştırmacı, 17.04.2014-31.03.2015.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ, Yer:ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ , 23.05.2013-25.05.2013.